Naučná stezka
Včely a mravenci

Na osmi stanovištích se nachází 16 informačních panelů, které přehlednou a ucelenou formou seznamují širokou veřejnost a návštěvníky areálu Monínec s přírodními a místními zajímavostmi lokality Jetřichovice. Tvorby Naučné stezky Monínec – včely a mravenci se ujala Ing. Veronika Souralová, fotografka, galeristka, cestovatelka, která se věnuje systematickému pořizování fotografických celků ze života hmyzu. Celá trasa vede od spodní části areálu příjemnou procházkou až k hotelu.

Na Monínci je možné zpestřit si chvíle také prostřednictvím naučné stezky, která přiblíží mikro svět včel a mravenců. Naučná stezka vznikla na trase mezi restaurací M2 a hotelem Monínec a její délka je zhruba 1,5 km.

Začátek naučné stezky se nachází u restaurace M2 ve spodní části sjezdovky, následně je vedena k první oblasti se zaměřením na včely. Zde je na panelech vysvětleno, proč jsou včely užitečné, jaké jsou včelí produkty. Součástí stezky je také popis úlu, líhnutí a života včel. V bezpečné vzdálenosti od tohoto stanoviště je také zřízen včelí úl.

Další část vede kolem palouku k místu s dalekým výhledem, zde je stanoviště s informacemi o historii zámku. Druhá ucelená část se věnuje mravencům, kde se návštěvníci dozvědí o jejich významu pro les a o životě v mraveništi. Stezka pokračuje také na louku před hotelem Monínec.

Na stanovištích stezky jsou umístěna sezení pro odpočinek návštěvníků.

A kde se uvedená stanoviště nacházejí?