Trigema

Za 25 let vývoje se z malé lokální firmy
stala respektovaným hráčem na pražském developerském trhu.

Koncern Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit. Disponuje vlastní stavební firmou, která se stala základem Trigemy v její dnešní podobě. Věnuje se správě budov a facility managementu, provozuje vědeckotechnické parky a subjekty cestovního ruchu, které vyprojektovali a postavili.
Historie od roku 1994

Trigema Chytré bydlení

Nové byty Trigema jsou stavěny v rámci konceptu Chytrého bydlení. Jedná se o balík parametrů bytového projektu, které jako celek naplňují definici chytrého bydlení. Mimo přípravu pro inteligentní systémy, lze mezi další vlastnosti zařadit zelené bydlení, důraz na zdraví a bezpečnost, úplnou vybavenost v docházkové vzdálenosti projektu, lokalitu několik kroků od MHD a adekvátně nastavenou cenu. Výsledkem je spokojené bydlení našich klientů.


Developer s přesahem

V současné době představuje Trigema skupinu téměř padesáti společností uspořádaných do koncernové struktury s vlastním kapitálem cca 0,9 mld. Kč. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností a centralizaci jednotlivých činností. 

Největší z dceřiných společností je společnost Trigema Building a.s., která se zabývá realizací staveb středně velkého rozsahu: Rekonstrukce objektů, zateplování budov, opláštění hal a samozřejmě také realizace novostaveb.  


Cestovní ruch

Trigema vstoupila v roce 2007 do oblasti kongresové turistiky a cestovního ruchu. Připravila developerský projekt hotelu a kongresového centra a postavila jej v Roztokách u Prahy.  V současné době jsou v provozu mimo Areál Monínec také Restauraci Trifot, Vědecko-technologické informační centrum Cyberdog, které otevřelo provoz na podzim 2018. V přípravě jsou dalších turistické destinace, např: Vinařství Dog in Dock nebo Areál Samoty.


Vědeckotechnické parky

Jednou ze zajímavých možností dlouhodobé investice jsou vědeckotechnické parky určené pro výzkum a vědu. Trigema připravuje a realizuje výstavbu objektu a následně jej pronajímá komerčním firmám i státním institucím.

V současné době je dokončen projekt Vědeckotechnického parku
v Roztokách a Park Vědy Roztoky.


Společenská odpovědnost

Podpoře společensky prospěšných aktivit a projektů se Trigema věnuje dlouhodobě. V řadě případů jak prostřednictvím osobní pomoci, tak finanční spoluúčasti. Typickým příkladem je Centrum Paraple, jehož je partnerem již více než 20 let. Dalším z projektů, který si zasluhuje naši pomoc, jsou aktivity obecně prospěšné společnosti Czech Photo. Tato nezisková organizace provozuje galerii Czech Photo Centre a pořádá celou řadu dalších výstav a soutěží.

Celou řadu let už Trigema podporuje rovněž projekt Toulava, který zahrnuje turistickou oblast na pomezí jižních a středních Čech. Součástí této oblasti je rovněž Areál Monínec.