Podzimní příroda

Knížek o přírodě, jejích barvách a proměnách v průběhu roku najdete v nabídce knihkupectví spoustu. Ale nic se nevyrovná praktické ukázce a osobní zkušenosti. Ano, máme na mysli výlet do přírody, odtrhnout děti od počítače a vytáhnout je na čerstvý vzduch.

A že je na podzim co sledovat a poznávat. Příroda hraje všemi odstíny, vyrazte na houby a povídejte si o tom, které houby sbíráme a které necháváme jako ozdobu, pouštějte draka, vyrobte si z kůry lodičky a vypusťte je do potoka. Jako svačinku nachystejte sezónní ovoce, které se právě na podzim sklízí a s dětmi je poznávejte všemi smysly (sluchem tedy ne).

V zemědělství je podzim období plné práce. Sklízí se obilí, víno, ovoce, vykopávají se brambory, pole se chystají na zimu a zároveň je třeba zasít na podzim. A pranostika praví: “Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý.”

Vysvětlete dětem, co je babí léto. Dostavuje se na přelomu září a října, kolem svátku svatého Václava, a vyznačuje se teplým a slunečným počasím. A toto období dostalo název podle poletujících pavučinek, které připomínají šedé vlasy babiček, jde o léto ve starším věku.

Spadané listí nebo kaštany využijte na tvoření a u toho můžete dětem vysvětlit, proč listí opadává a mění barvu. Na podzim totiž klesá množství chlorofylu v listech a uvolňuje místo žluté a oranžové barvě, odzeleňuje se. Opadávání stromů, zbavování se listů je obrana proti ztrátám vody v zimním období, stromy tak zmenšují plochu, která by v zimě mohla zmrznout… Znáte pranostiku “Když dlouho listí nepadne, tuhá se zima přikrade.”?

A můžete si popovídat i o tom, jak se na zimu připravují zvířata. Mnozí ptáci, ale i motýli, se stěhují na zimu do teplých krajin. Lesní zvěř si zase na zimu chystá zásoby, hledají úkryty, některým zvířatům naroste hustší srst. A pranostika říká: “Jestliže zajíc na podzim dlouho pelech nehrabe, bude mírná zima, ale začne-li hrabat pelech začátkem podzimu, bude zima tuhá.”